Stichting Nierdonoren, samen delen

"Ik gaf een nier aan mijn zus"

doorbraak in de donorweek?

Wordt de Donorweek de week van de grote doorbraak?

Al jaren worden we gedurende de Donorweek in oktober opgeroepen ons te laten registreren als orgaandonor. Gelukkig doen velen dat, maar het is bij lange na niet genoeg om de wachtlijsten van ernstig zieke long-, hart- en nierpatiënten weg te werken.

Nierpatiënten zijn niet van donorregistratie afhankelijk

Nu hoeven nierpatiënten niet van donorregistratie afhankelijk te zijn. Een gezond mens kan vrijwel altijd zonder bezwaar een nier afstaan en met één gezonde nier verder leven. Wij, van de Stichting Nierdonatie-bij-Leven en met ons vele anderen, hebben een nier afgestaan. Met volle overtuiging en zonder voorwaarden.

Door tijdens de Donorweek de aandacht op de mogelijkheid van levende nierdonatie te richten kunnen we voor de nierpatiënten een doorbraak realiseren. Wij pleiten daar al jaren voor en merken dat we steeds meer medestanders krijgen. Maar aandacht voor deze mogelijkheid is niet genoeg. Ook aandacht en waardering voor de levende donor is nodig.


Orgaanhandel

De mogelijkheid om bij leven een nier af te staan leidt tot orgaanhandel, óók in Nederland waar naar schatting 10% van de getransplanteerden een nier in het buitenland heeft gekregen. Al dan niet illegaal. Dit is een rechtstreeks gevolg van het tekort aan donornieren! Wij zijn fel tegen orgaanhandel en gelukkig is het in ons land bij wet verboden. Maar de wet schiet door en staat slechts het vergoeden van direct met de transplantatie verband houdende kosten toe. Wij bepleiten al jaren een zekere tegemoetkoming aan levende nierdonoren als een maatschappelijke waardering voor het beschikbaar stellen van hun nier. Het vaak gehoorde tegenargument, dat dit orgaanhandel in de hand werkt, slaat nergens op.

De maatschappelijke bijdrage van levende nierdonoren is aanzienlijk en geeft nierpatiënten weer een kans op een normaal leven. Daar gaat het ons om. Daarnaast levert elke niertransplantatie een grote besparing van zorgkosten op die kan oplopen tot € 75000 per jaar.

 

 

De stelling dat levende donoren hun nier maar ‘om niet’ ter beschikking moeten stellen is niet meer van deze tijd en niet langer te rechtvaardigen. Van diverse kanten, ook van medische zijde, wordt daarom gepleit voor een redelijke tegemoetkoming aan de levende nierdonoren. Bijvoorbeeld een bijdrage in de premies voor de ziektekostenverzekering en/of een vergoeding van het jaarlijkse eigen risico.

Ons standpunt

De behoefte aan orgaandonoren groeit nog elk jaar. Donorregistratie is en blijft dan ook noodzakelijk maar kan helaas bij lange na niet aan de behoefte voldoen. Voor nierpatiënten is er een goed alternatief: levende nierdonatie. Wij vinden het noodzakelijk dat hieraan méér aandacht wordt gegeven, óók tijdens de jaarlijkse Donorweek.