Stichting Nierdonoren, samen delen

"Ik gaf een nier aan mijn zus"

Het leven begint bij..

boekomslag“Het leven begint bij …”‘Het leven begint bij nierdonatie’. Zo zou je het boek van Ria van de Ven - Gijsbers kunnen noemen. Zij gaf een nier aan haar zoon en ondervond daarbij de kracht van doneren. Deze kracht inspireerde haar om van doneren haar levensmotto te maken en in de praktijk te brengen door in Rwanda in centraal Afrika een ontwikkelingsproject op te zetten ten behoeve van de vele weeskinderen daar. Die kinderen waren en zijn slachtoffer van de bloedige strijd tussen de Hutu’s en de Tutsi’s in 1994 waarbij meer dan 800.000 mensen werden vermoord. In haar boek zet Ria uiteen waarom zij zich wil inzetten voor die weeskinderen en welk resultaat haar inzet heeft opgeleverd o.a. een weeshuis en een gezondheidscentrum. Ze hoopt dat velen haar boek zullen kopen en lezen omdat een belangrijk deel van de opbrengst wordt besteed aan het project in Rwanda en dus rechtstreeks ten goede komt aan al die weeskinderen.Wij vragen graag aandacht voor dit boek omdat het laat zien waartoe een nierdonor in staat is, óók na het afstaan van een nier.   


Belangrijke boeken en brochures


Mijn nier voor een nieuw leven

Riet Brusselaars, de schrijfster van dit boek begijpt niet dat mensen pas na hun overlijden een nier willen afstaan. 'Waarom wachten tot na je dood als je het nu kunt doen?' is haar motto. Zij schonk een nier aan een onbekende. In haar boek vertelt zij wat er vanaf het moment dat zij dit besluit nam in haar leven gebeurde en veranderde.
Het boek is uitgegeven door:
Inmerc bv. Utrecht / Antwerpen (onderdeel van Kosmos Uitgevers)
ISBN 978 90 6611 680 1
NB. Ook verkrijgbaar in braille en op daiy-cdrom


Dansen in het zand

Een leven in geschonken tijd.
In dit boek vertelt André Bek zijn verhaal, een ongelooflijk maar waar gebeurd verhaal. Hij kreeg in twintig jaar tijd vier keer door transplantatie een nieuwe nier. Zonder gêne beschrijft de schrijver zijn overlevingsstrijd en geesteljke transformatie. Dansen in het Zand is een boek over kwetsbaarheid en doorzetten, over praktische levenskunst en (naasten)liefde. 
Zie ook: www.danseninhetzand.nl
Uitgegeven door Lezerspoort
Verkrijgbaar in de boekhandel en binnenkort ook als E-book.


Plassen als een reiger

Directeur, vader én nierpatiënt Wim Altena hield in de periode waarin hij een nier bij leven kreeg van zijn broer Arie een dagboek bij. Dik twee jaar later sneuvelde de nier. Wim vroeg een journalist interviews af te nemen met zijn donor, zijn nefrologe en zijn vrouw.
 
Samen met zijn eigen dagboek, nu aangevuld met recenter materiaal, levert dit een mooi en informatief boekje op, getiteld: Plassen als een reiger.
Over alles waar je niet aan denkt maar wat je wél zou moeten weten als je met nierproblemen te maken krijgt. Het boekje is te bestellen door 12,75 euro over te maken op rek.nr. 107385090 tnv Auduon, Oudewater o.v.v. uw adres en "Reiger'.